نویسنده = مهدی بخش آبادی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه‌های 170Tm و 125I در حضور مواد فعال ساز فوتونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 1008-1018

محسن خسروآبادی؛ ابراهیم گلمکانی؛ مهدی بخش آبادی؛ رضا گنجی؛ محمدامین یونس هروی؛ حمید کاردانی؛ هما رضایی مقدم؛ محمد مهرپویان


2. ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 808-818

ابراهیم گلمکانی؛ رضا گنجی؛ محسن آباد؛ هما رضایی مقدم؛ مهدی بخش آبادی؛ محمد مهرپویان؛ محسن خسروآبادی؛ رامین شهرآیینی


3. بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 320-331

محسن خسروآبادی؛ مهدی بخش آبادی؛ علیرضا گلشن؛ محمد مهرپویان