کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 10
1. پیش‌بینی امید به زندگی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در میان بهبودیافتگان بیماری کووید- 19

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2-9

مجید صفاری نیا؛ فاطمه عیسی زاده؛ زهرا حمزئی


2. آموزش برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر سبک مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی‌سرپرست

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 431-444

فرامرز سهرابی؛ مهدی خانجانی؛ یوسف اعظمی؛ اسماعیل خانجانی؛ پیمان مام‌شریفی؛ الهه فروغی‌نژاد


3. بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 560-569

اعظم برآبادی؛ مهدی معتکف‌فر؛ هومن کامرانیان؛ رحیم اکرمی


4. رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1063-1070

حسن باقری نیا؛ محمد یمینی؛ اسحاق ایلدرآبادی؛ فهیمه باقری نیا


7. بررسی وضعیّت سلامت روان و ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهرستان چرام در سال1393

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 481-489

سید مهدی حسینی؛ حکمت الله همت فرد؛ پروانه اصفهانی؛ ایمان مراد پور


8. نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 160-168

فاطمه غلامی بورنگ؛ محمد مقدری؛ زکیه عادلی پور


9. تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 91-97

محسن کوشان؛ فرشته گلستانه؛ محمد سیداحمدی؛ مهدی مقرنسی؛ فهیمه کیوانلو


10. رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان

دوره 17، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 274-280

لطف اله کریمی؛ نعمت‌اله شموسی؛ ایرج صفایی راد؛ محسن احمدی طهور