کلیدواژه‌ها = تشنج
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 151-160

حسین پیری؛ بنیامین علی محمدی؛ فاطمه سعیدی؛ فیروزه نادری؛ حسن اژدری زرمهری


2. مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی آویشن بر کیندلینگ شیمیایی در موشهای سوری نر

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 902-908

سیمین نامور آغداش؛ رؤیا میرزایی


3. مقایسه‌ی تحریک‌پذیری نورون‌های هیپوکمپ در مراحل موضعی و عمومی تشنج‌های ایجاد شده به روش کیندلینگ در موش صحرایی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 649-659

حمیرا مرادی چمه؛ سعید سمنانیان؛ مهیار جان احمدی؛ امیر شجاعی؛ اعظم عسگری؛ سیدجواد میرنجفی زاده


5. اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 496-504

امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ خدیجه اسماعیل پور؛ یاسر معصومی؛ سیدجواد میرنجفی زاده


6. بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 217-227

مهدی زارعی؛ محمد محمدزاده؛ سید مهدی بهشتی نصر


7. بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 14-25

علی مقیمی؛ محمد محمدزاده؛ سیدمهدی بهشتی نصر


8. اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری

دوره 18، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 235-243

اکبر پژهان؛ سید جواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده؛ آرش اکابری


9. نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 158-169

محمد جوان؛ سیدجواد میرنجفی زاده؛ مریم زراعتی؛ سیمین نامور


10. تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 96-107

سیدجواد میرنجفی زاده؛ علی جهان شاهی انور؛ یوسف صادقی؛ رضیه روحانی؛ عباس پیریایی؛ مریم زراعتی