کلیدواژه‌ها = بیمارستان
تعداد مقالات: 10
1. الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان


2. ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 793-807

داود رباط سرپوشی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ هادی علیزاده سیوکی؛ نوشین پیمان


3. سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 902-909

مسلم محمدی؛ مسعود بحرینی؛ سینا دوبرادران؛ کامران میرزایی؛ شهره شهامت


4. پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 662-671

مرجان وجدانی؛ مریم گودرزیان؛ زهرا رحیمی؛ سید احسان صفاری؛ مرضیه وجدانی؛ سمیرا فوجی؛ عارفه پورطالب


5. تخمین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی استان قم با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA)

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 238-245

محسن بارونی؛ احمد راهبر؛ علی ابزاره؛ هادی حمیدی پارسا


7. بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 960-967

مهناز شهرکی پور؛ علیرضا براهویی؛ حبیب اله پیرنژاد؛ مهدی رضوانی امین؛ نازنین یوسفیان میاندواب؛ انعام الحق چرخت گرگیج


8. بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 894-902

مسعود طاهری لاری؛ محمدرضا قمری؛ سیدسعید طباطبایی؛ مهدی نکوئی


9. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1390

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 154-164

یاسر تبرائی؛ الهه حق گشایی؛ افسانه تکبیری؛ محمدعلی یعقوبی فر


10. ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 85-95

سعید ابن سعیدی؛ مهشید فروغان؛ احمدعلی اکبری کامرانی؛ ضیاء قائم مقام فراهانی؛ احمد دلبری