کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 8
1. بررسی میزان فلزات سنگین در کمپوست تولیدی از پوست پسته و فضولات دامی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 153-159

محسن یزدانی؛ حسین علیدادی؛ علی اکبر دهقان؛ مجتبی داوودی؛ محمود دنکوب؛ محمود تقوی؛ رضا عطایی؛ علی اصغر نوایی


4. بررسی کارایی منعقدکننده پلی‌فریک سولفات در حذف کروم شش‌ظرفیتی و کادمیوم دوظرفیتی از محلول های آبی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 698-705

افشین تکدستان؛ مهدی ژولانژاد؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهرنوش ابطحی؛ سهند جرفی


5. بررسی میزان فلزات سنگین موجود در سبزیجات توزیع‌شده در شهر یزد

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 392-397

محمد میری؛ سیده‌مژگان موسوی‌بیدلی؛ مهدی مختاری؛ حمیده ابراهیمی‌اول


6. بررسی کارایی مواد منعقدکننده در حذف فلزات سنگین از شیرابه‌ی کارخانه‌ی کمپوست

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 57-65

قاسم کیانی فیض آبادی؛ امیر حسین محوی؛ محمدهادی دهقانی؛ رامین نبی زاده؛ مرتضی بارانی


7. بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 665-674

افشین تکدستان؛ آزاده تشریفات؛ رویا مافی غلامی؛ آزاده اسلامی


8. بررسی تأثیر کمپوست مواد زائد شهری بر میزان نشت و جذب فلزات سنگین از خاک شنی رسی لومی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 277-286

روشنک رضایی کلانتری؛ احمد اله آبادی؛ مهدی فرزادکیا؛ ایوب رستگار؛ احمد جنیدی جعفری؛ عبدالمجید قلی زاده