کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 11
1. رابطة بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایة اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 113-120

مهناز صلحی؛ جواد یوسفی‌لبنی؛ صدیقه رستاقی؛ بهار خسروی؛ اسماعیل فتاحی


2. بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393-94

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 429-440

ملیحه دلیلی صالح؛ فهیمه حسن نژاد؛ یاسر تبرائی


3. بررسی رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و عوامل موثر بر آن

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 83-91

فهیمه حسن نژاد؛ مریم سلامی؛ ثریا ضیایی


4. ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی : نقش واسطه‌ تاب‌آوری تحصیلی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 217-223

فاطمه بهرامی؛ محمد امیری؛ زهرا عبداللهی


5. بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال تحصیلی 1392-1391

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 560-569

اعظم برآبادی؛ مهدی معتکف‌فر؛ هومن کامرانیان؛ رحیم اکرمی


6. پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 196-203

سمیه ضمیری؛ سکینه عزیزی؛ اقدس شاکری؛ زهرا حسن دوست؛ مژده محمددوست؛ حمیده یوسفی؛ علیرضا مسلم؛ آرش اکابری


7. بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 282-288

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه


8. بررسی وضعیّت سلامت روان و ارتباط آن با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد شهرستان چرام در سال1393

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 481-489

سید مهدی حسینی؛ حکمت الله همت فرد؛ پروانه اصفهانی؛ ایمان مراد پور


9. پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

دوره 20، شماره 5، بهمن و اسفند 1392، صفحه 773-781

سمیه ضمیری نژاد؛ مریم پیلتن؛ مریم حق شناس؛ یاسر تبرائی؛ آرش اکابری


10. رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان

دوره 17، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 274-280

لطف اله کریمی؛ نعمت‌اله شموسی؛ ایرج صفایی راد؛ محسن احمدی طهور


11. بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 185-189

محسن کوشان؛ عباس حیدری