کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 619-626

زهرا کیوانلو؛ علیرضا قربانی؛ حسین تیره؛ رمضان تازه گل


2. نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 249-255

علی اصغر محمدی؛ محمدنقی فراهانی؛ جعفر حسنی؛ فیروز میردریکوند


3. بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-8

معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ مریم توفیقی؛ آذر اسدآبادی


4. کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهرستان سبزوار

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 848-855

معصومه شریف‌زاده؛ مریم نقیبی‌نسب؛ اعظم کیوانلو شهرستانکی؛ نسرین فاضل؛ یاسر تبرائی


5. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 263-269

مهدی کریمی بابوکانی؛ مجتبی کیخا؛ حسین میرزایی؛ حمید صالحی نیا