کلیدواژه‌ها = خودکشی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 634-643

سید منصور کشفی؛ مریم یزدان‌خواه؛ علی خانی جیحونی؛ محمدجواد معتمدی؛ اکبر بابایی‌حیدرآبادی؛ مرجان وجدانی


2. اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار درسال 1389

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 220-224

زهرا نوا نورافشار؛ محسن کوشان


3. تعیین عوامل موثر در اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 92

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 84-92

عادله هاشمی فرد؛ سیداحسان صفاری؛ اکرم قاسمی حسین آبادی؛ حمیدرضا هاشمی فرد؛ مجید هاشمی فرد


4. بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 123-128

عباس حیدری؛ طاهره توفیقیان؛ علی ربانی زاده؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ محسن کوشان؛ کاظم مسکنی