دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395 
بررسی اثر سایتوتوکسیک سیلیبینین بر رده سلولی MCF-7

صفحه 386-391

سیده المیرا یزدی روح الامینی؛ نسرین معتمد؛ محمد طهماسب؛ کبری امیدفر


بررسی میزان فلزات سنگین موجود در سبزیجات توزیع‌شده در شهر یزد

صفحه 392-397

محمد میری؛ سیده‌مژگان موسوی‌بیدلی؛ مهدی مختاری؛ حمیده ابراهیمی‌اول


تعیین کارایی مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­‌ها، سال 1385 تا 1389

صفحه 444-457

فاطمه رستمی گل­‌محمدی؛ علی کاظمی‌کریانی؛ مریم گودرزیان؛ سعید آصف‌زاده؛ ستار مهربان


بررسی حذف ترکیب آلی انتاکاپون از محیط های آبی توسط کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرات آهن

صفحه 458-467

مهدی بقایری؛ بهروز ملکی؛ احمد الله‌آبادی؛ فروغ ریاحی‌منش؛ امیرحسن امیری


مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی

صفحه 468-477

مهدی بیرجندی؛ محمد صالحی‌مرزیجرانی؛ سیدمحمدتقی آیت‌اللّهی؛ هوشنگ رشیدی؛ علی حسین‌زاده


مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی

صفحه 478-489

عبدالکاظم نیسی؛ مهدی وثوقی؛ انور اسدی؛ محمدجواد محمدی؛ محمد شیرمردی؛ مهدی فضل‌زاده؛ امیر زاهدی


بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال 93-1392

صفحه 490-495

محمدشفیع مجددی؛ نجمه محمودآبادی؛ زهره سجادی‌نیا؛ رحیم گل‌­محمدی؛ حسین الیاسی


نقشه‌سازی مصرف سیگار در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 496-503

ناهید جسری؛ عابدین ثقفی‌پور؛ فاطمه رضایی؛ محرم کرمی‌جوشین


بررسی حذف دیکلوفناک از محیط‌های آبی توسط کربن فعال‌شده با کلریدآمونیوم

صفحه 504-515

مهناز ترابی‌حکم‌آبادی؛ احمد الله‌آبادی؛ ابوالفضل رحمانی‌ثانی؛ سمیه زارعی‌طزرقی؛ حمیدرضا کریمی‌ثانی؛ محمدرضا بهروزی‌خواه


بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با تناسب شخصیت‌ و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1392

صفحه 526-531

محدثه محسن­‌پور؛ عباس عبا‌س‌­زاده؛ محمدحسن رخشانی؛ محمد صادقی‌بیمرغ؛ سیده‌سولماز موسوی