دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1388 (52) 
مقایسه اثر دو رژیم سفتری اکسـون و سفازولین در درمان پیلونفریت حاد بالغین

صفحه 79-86

آزاده علی پورتبریزی؛ سیدعلیرضا سعادت جو؛ آزاده ابراهیم زاده؛ بهاالدین احراری خوافی


بررسی ارتباط رژیم غذایی با بروز فشارخون بارداری

صفحه 100-107

اکرم کوشکی؛ فروغ السادات مرتضوی؛ آرش اکابری


مقایسه عوارض نوزادی در نوزادان حاصل از سزارین و زایمان طبیعی

صفحه 108-113

شقایق رحمانی؛ صدیقه آیتی؛ غلام علی معموری؛ رضا سعیدی؛ محبوبه غلامی رباط سنگی