دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388 (51) 
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نعنا بر حرکات ایلئوم خوکچه هندی

صفحه 18-24

رضا واشقانی فراهانی؛ عباس علی وفایی؛ میترا امامی ابرقویی


اثرات مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم در بیماران همودیالیزی

صفحه 25-34

مهدی هدایتی؛ رها نورافشار؛ اعظم طالبان فروغ؛ هادی طبیبی؛ اکرم کوشکی


بررسی ارتباط شدت خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار

صفحه 35-42

عاطفه سلطانی فر؛ وحیده مقدم حسینی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ سعید ابراهیم زاده


مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته

صفحه 43-49

امیراشکان نصیری پور؛ علی حجازی؛ محمدرضا ملکی؛ محمدجمیل کاخانی