دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397 
CAR T- cellها: درمانی هدف‌مند در سرطان

صفحه 1-11

محمدرضا نوری دلوئی؛ نازنین رحیمی راد؛ سعیده کاوسی


بهینه ‌سازی تجزیة آنتی ‌بیوتیک سیپروفلاکساسین در فرایند اولتراسونیک/پرسولفات با حضور نانوذره روی صفر ظرفیتی سنتزشده

صفحه 21-29

علیرضا رحمانی؛ امیر شعبانلو؛ سمیه اکبری؛ هادی رضایی وحیدیان؛ منیره طرلانی‌آذر؛ زهرا دارایی؛ حلیمه الماسی


بررسی مولکولی حضور ژن blaZ در جدایه های استافیلوکوک اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی

صفحه 31-37

محمد بکائیان؛ حامد طهماسبی؛ جواد ادبی؛ علیرضا محمدزاده؛ جلال مردانه


بررسی روایی و پایایی مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی در دانشجویان ایرانی

صفحه 47-59

مریم عباسی؛ نیما قربانی؛ جواد حاتمی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


تشخیص جابه‌جایی ژن Bcl-2 در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی

صفحه 60-68

سوزان گرده؛ رضا شیخ نژاد؛ سید عبدالحمید انگجی؛ محمود خانیکی؛ وحید مرندی


میزان شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل روانی مرتبط در زنان سبزوار

صفحه 101-109

اعظم برآبادی؛ ژیلا اگاه؛ مریم قسامی؛ زهرا رحیمی؛ رحیم اکرمی


بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 111-117

مهدی جعفرزاده فخاری؛ یاسر تبرائی؛ مهدی معتکف فر؛ سلیمه عزیزی


بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران.

صفحه 135-142

اکرم شمس آبادی؛ مهدی جعفرزاده فخاری؛ حسین شاره؛ محمدحسن رخشانی؛ علی اکبر جنت ابادی


بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته اولتراسونیک/تابش فرابنفش/پراکسیدهیدروژن در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی

صفحه 143-149

محسن یزدانی؛ علی اصغر نجف پور؛ علی اکبر دهقان؛ حسین علیدادی؛ محمود دنکوب؛ ریحانه زنگی؛ معصومه ساقی؛ علی اصغر نوایی


بررسی عوامل موثر بر تصادفات منجر به مصدومیت درون شهری سبزوار در سالهای 90 - 89

صفحه 161-167

حسن ناعمی؛ علیرضا قربانی؛ سید مجید غضنفری؛ مریم مسعودی فر؛ رضا کوشکباغی