دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397 
طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه‌های گلو

صفحه 229-236

اکرم رحیمی مقدم؛ سیاوش سلمانزاده-اهرابی؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی


تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر

صفحه 231-239

محسن دهباشی؛ امیر رشیدلمیر؛ زهرا موسوی؛ سیدرضا عطار زاده حسینی؛ مهدیه زعیمی


شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان واسعی سبزوار طی سالهای 92-1388

صفحه 251-258

فاطمه فرزان پور؛ محمد حسن ربیعی؛ مجتبی فتاحی عبدی زاده


چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه‌ی شمال غرب ایران

صفحه 259-269

سونیا فریدی؛ نرگس زینال زاده؛ محمد علی حسینپور فیضی؛ ناصر پولادی