دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397 
بررسی وضعیت شاخص‌های فیزیکو شیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان

صفحه 763-771

علی اسدی؛ علی علی زاده؛ مهران محمدیان فضل؛ جلیل نصیری؛ جمشید مشیری


ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند

صفحه 793-807

داود رباط سرپوشی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ هادی علیزاده سیوکی؛ نوشین پیمان


نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل

صفحه 829-844

اشرف صابر مشهدطرقی؛ نجمه تهرانیان؛ شیوا پورعلی رودبنه؛ متین السادات اسمعیل زاده


طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش علل خشونت خانگی در مردان متاهل

صفحه 845-852

علی مهری؛ غلامرضا گرمارودی؛ اعظم سادات رضوی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ معصومه هاشمیان؛ مهناز صلحی


بررسی عوامل خطر پوکی استخوان : مطالعه مروری

صفحه 854-863

مریم عسکری؛ محمد حسن لطفی؛ محمد باقر اولیا؛ حسین فلاح زاده؛ مسعود محمدی


بررسی بیان دو ژن از خانواده ی هموباکس در سرطان پستان

صفحه 895-902

ابوالفضل عدلی؛ سلماز خلدی؛ محمدرضا بهروزیخواه؛ محمدمهدی فرقانی فرد