دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399 
ارتباط الگوهای غذایی با اضافه‌وزن و چاقی در بین دختران نوجوان شهر ارومیه

صفحه 7-17

هانیه قربان‌نژاد؛ علیرضا دیدارلو؛ فرنوش بخشی مقدم؛ محمد علیزاده


بررسی مواجهة کارگران با سیلیس موجود در ذرات قابل‌استنشاق در یک کارخانة سیمان در استان خراسان رضوی

صفحه 65-72

محمود محمدیان؛ اکبر احمدی آسور؛ میلاد پورانصاری؛ رحیم اکرمی؛ داود سروش؛ سیدمهدی رضوی


اثر مکمل بتا آلانین بر سطوح لاکتات و عملکرد ویژه پاروزنان مرد نخبه

صفحه 73-81

محمدعلی قرائت؛ مجید کاشف؛ لیلا عیدی ابرغانی؛ محسن شیخلووند


بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب‌های بطری شده در شهر همدان در سال 1395

صفحه 93-100

خدیجه یاری؛ مصطفی لیلی؛ حسن ذولقدر نسب؛ شیما محمدی بلبان؛ شهلا رحمانی


زیر همسانه سازی و بیان ژن SO9 گیاه غاسول صابونی در باکتری E. coli و بررسی تیتر آنتی بادی آن در موش سوری

صفحه 103-112

امیرحسین برقی؛ حسین هنری؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مجتبی آقایی


رابطة بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایة اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران

صفحه 113-120

مهناز صلحی؛ جواد یوسفی‌لبنی؛ صدیقه رستاقی؛ بهار خسروی؛ اسماعیل فتاحی