دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399 
2. بررسی تخریب فتوکاتالیستی داروی آتنولول توسط نانوذرات سنتزی اکسید روی تحت تابش امواج فرابنفش

صفحه 131-141

محبوبه اسکندری؛ ناصر گودرزی؛ منصور عرب چم جنگلی؛ سید غلامرضا موسوی


8. ارزیابی ریسک مواجهه با گردوغبار قابل تنفس چوب در کارگران کارگاههای نجاری شهرستان ساری

صفحه 193-199

محمود محمدیان؛ زهرا درزی ازادبنی؛ رضا علی محمدپور تهمتن؛ راضیه یوسفی نژاد


14. اثربخشی بالینی داروی گلوکوزآمین در مقایسه با داروهای کندرویتین سولفات و هیالورونیک اسید در تسکین درد افراد مبتلا به استئوآرتریت: یک متاآنالیز شبکه ای

صفحه 246-255

حامد کرد ورکانه؛ عمار صالحی؛ وحید خانی؛ میثم زارع زاده؛ مسعود خورشیدی؛ جمال رحمانی؛ محمد موسوی؛ سمیه فتاحی


19. مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولار

صفحه 295-302

مهدی میرحمیدی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی؛ محمد نعمت شاهی؛ منیژه یوسفی مقدم؛ داوود سروش؛ علی تاج آباذی؛ عادله عبدالعلی زاده؛ حسین فهیمی