دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399 
ارزیابی ریسک مواجهه با گردوغبار قابل تنفس چوب در کارگران کارگاههای نجاری شهرستان ساری

صفحه 193-199

محمود محمدیان؛ زهرا درزی ازادبنی؛ رضا علی محمدپور تهمتن؛ راضیه یوسفی نژاد


اثربخشی بالینی داروی گلوکوزآمین در مقایسه با داروهای کندرویتین سولفات و هیالورونیک اسید در تسکین درد افراد مبتلا به استئوآرتریت: یک متاآنالیز شبکه ای

صفحه 246-255

حامد کرد ورکانه؛ عمار صالحی؛ وحید خانی؛ میثم زارع زاده؛ مسعود خورشیدی؛ جمال رحمانی؛ محمد موسوی؛ سمیه فتاحی


مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولار

صفحه 295-302

مهدی میرحمیدی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی؛ محمد نعمت شاهی؛ منیژه یوسفی مقدم؛ داوود سروش؛ علی تاج آباذی؛ عادله عبدالعلی زاده؛ حسین فهیمی