دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399 
8. بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل

صفحه 374-378

ساناز نهبندانی؛ مریم کوچک زایی؛ هایده اربابی؛ شیوا ریگی


11. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره چای سبز بر برخی عوامل التهابی در بافت پروستات موش‌های سالم

صفحه 394-401

صابر ساعدموچشی؛ مرضیه ثاقب جو؛ ذکریا وهاب زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی


20. بررسی اثرات تزریق عمومی ترانکرون بر روند ترمیم تاندون در خرگوش به روش اولتراسونوگرافی و هیستوپاتولوژی

صفحه 483-491

مهرداد یادگاری؛ امین بیغم صادق؛ علی صابری؛ علی پرویزی؛ الهام مقتدایی خوراسگانی