دوره و شماره: دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399 
مقایسه مروری به بررسی ایمونولوژیکی SARS-Cov-2

صفحه 614-619

مهدیه عمادی؛ جاوید تقی نژاد؛ آیدا غفارزاده


کنترل زیستی اسنیتوباکتر بومانی توسط باکتری شکارگر بدلوویبریو

صفحه 622-628

ندا جعفریان؛ عباس اخوان سپهی؛ نفیسه سادات نقوی؛ فرزانه حسینی؛ جمیله نوروزی


مقایسه صحت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران آپاندکتومی شده در بیمارستان شهید بهشتی قم با استانداردهای جهانی

صفحه 692-697

احمد کچویی؛ صدیقه حسینی؛ اعظم بیدرفش؛ ایمان کمالیان؛ سعید مدنی؛ عنایت اله نوری