دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1400 
3. تراتوم کیستیک تخمدان حاوی دندان بالغ (گزارش مورد )

صفحه 502-508

ژیلا آگاه؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر


6. بررسی کارایی کربن فعال اصلاح شده در حذف آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین G از محلول‌های آبی

صفحه 533-544

رضا حکمت شعار؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ احمد اله آبادی؛ محمدحسین ساقی


11. مقایسه درمان شناختی- رفتاری و درمان مبتنی‌ بر پذیرش و تعهد بر خشم در زنان مبتلا به افسردگی پس‌از زایمان

صفحه 596-607

سعیده صادقی راد؛ پریسا پیوندی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ مرجان حسین‌زاده تقوایی؛ احمد برجعلی


13. بررسی روابط بین میتوکندری، استرس اکسیداتیو و محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته در بیماری دیابت

صفحه 621-633

مهدی گودرزی؛ حمید رضا خلیلی؛ محمدرضا رشیدی نوش آبادی؛ علیرضا ملایری