دوره و شماره: دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1400 
9. بررسی تأثیر دارچین بر سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

صفحه 740-751

پروانه سارانی علی آبادی؛ علیرضا داشی پور؛ حامد سارانی؛ افسانه سرابندی نو


10. مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در جمعیت ایران

صفحه 751-764

بهناز بیگی؛ حمید رضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ احسان موسی فرخانی