دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386 (43) 
بررسی ایمنی و مصونیت زایی واکسن انسانی مورفین در معتادان به مورفین

صفحه 23-31

داوود زارع؛ کریم عمادزاده؛ هادی انصاری هادی پور؛ مریم مردانه؛ علی‌ فرهنگی؛ سیدمحمد اطیابی؛ داریوش نوروزیان؛ محمدرضا مهرابی؛ عظیم اکبرزاده


ارزیابی ارتباط بین بیان سوروایوین در آدنوم و کارسینوم فولیکولار تیروئید

صفحه 32-37

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ حشمت رامین؛ آناهیتا لشکری؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ سیدمحمد توانگر


بررسی ارتباط الگوی خواب و کیفیت زندگی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

صفحه 53-61

شایسته زنوزی؛ صدیقه بهروزی فر؛ حبیب اله اسماعیلی؛ محمدحسن نظافتی