دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385 (39) 
بررسی ارتباط و ارزش تشخیصیFSH ادرار و FSH سرم در خانم های یائسه و غیر یائسه

صفحه 27-32

فرشاد نقش وار؛ سپیده پیوندی؛ علیرضا خلیلیان؛ ژیلا ترابی زاده؛ سعیده صباغ سجادیه


تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی

صفحه 33-39

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ مسعود متصدی؛ همایون هادی زاده خرازی؛ ارمغان فرد اصفهانیان؛ رامین حشمت؛ عذرا طباطبایی؛ ساسان عباس شرقی؛ وحید حق پناه؛ اقبال طاهری؛ آناهیتا لشکری


ارزیابی ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده ژن ویتامین Fok I) D) و سرطان تیرویید

صفحه 40-45

هاله پاک؛ فروغ البرزی؛ آناهیتا لشکری؛ شقایق برزگر؛ سیدحمیداله غفاری؛ مرجان سعیدی؛ وحید حق پناه؛ پریسا رحیم پور؛ پیمان شوشتری زاده؛ رامین حشمت