دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391 (63) 
مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران

صفحه 26-33

زهرا امامی مقدم؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ زهرا یونسی؛ فرزانه حسن زاده


اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ

صفحه 34-41

مهرداد شریعتی؛ آرش اسفندیاری؛ مهرداد مدرسی؛ زهرا رحمانی


تغییرات عملکرد ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیرفعال

صفحه 42-51

سیدرضا عطارزاده حسینی؛ زهرا حجتی اشتوانی؛ حسین سلطانی؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک


مطالعه اثرات هیستولوژیک آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر روی بافت اپیدیدیم موش‌های صحرایی نابالغ

صفحه 52-58

تهمینه پیروی؛ امیر حیدری؛ مصطفی صولتی؛ داریوش محمدنژاد؛ اکبر غربالی؛ غلامحسین فرجاه


ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389

صفحه 85-95

سعید ابن سعیدی؛ مهشید فروغان؛ احمدعلی اکبری کامرانی؛ ضیاء قائم مقام فراهانی؛ احمد دلبری