دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1391 (65) 
مقایسه تأثیر متیل ‌فنیدیت و بوپروپیون در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کم توجهی

صفحه 228-237

آزاده سلطانی فر؛ رؤیا صمدی؛ محسن پسندیده؛ نغمه مخبر؛ فاطمه محرری؛ عاطفه سلطانی فر


بررسی تأثیر کمپوست مواد زائد شهری بر میزان نشت و جذب فلزات سنگین از خاک شنی رسی لومی

صفحه 277-286

روشنک رضایی کلانتری؛ احمد اله آبادی؛ مهدی فرزادکیا؛ ایوب رستگار؛ احمد جنیدی جعفری؛ عبدالمجید قلی زاده


گزارش یک موردتومورگرانولوزای تخمدان همراه با کندروسارکوم ایلیاک

صفحه 304-309

سمانه برومند نوقابی؛ سید مجید غضنفری؛ اعظم السادات حسینی هوشیار؛ ملیحه حسن زاده مفرد