دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393 (72) 
بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی

صفحه 28-35

مسعود فلاحی خشکناب؛ کیان نوروزی تبریزی؛ صغری افکند؛ پوریا رضا سلطانی


بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان

صفحه 43-52

علیرضا یوسفی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی ارای؛ مرتضی بینش


تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان

صفحه 53-60

محمدحسن رخشانی؛ جواد مهدوی نسب؛ خدیجه محمدی؛ مصطفی عباسی؛ حسن روانسالار؛ اکبر پژهان؛ جواد حدادنیا؛ رحیم گل محمدی


خصوصیات روان سنجی پرسشنامه‌ی عوامل پیش‌بینی کنندگی پوسیدگی دندان در نوجوانان: برازش نظریه با روش تحلیل عامل

صفحه 69-80

بهشته ملک افضلی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ فضل الله احمدی؛ فضل الله غفرانی پور؛ آرزو فلاحی


مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز

صفحه 106-115

حسن اژدری مهری؛ حسین خادمی؛ الهه ارمی؛ محمد محمدزاده


گزارش یک مورد سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک (TEN) به دنبال مصرف فنی توئین

صفحه 116-121

محمد شجاع؛ محمد نوروزی؛ سمیه رحیمی؛ علی محمد جعفری؛ محسن شجاع


اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر

صفحه 207-215

فرزاد رجایی؛ طیبه هادیگل؛ زیور صالحی؛ امیر فرزام