دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1393 (74) 
مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی

صفحه 379-385

موسی الرضا تدین فر؛ حسین خسروجردی؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال‌های 1383-1392

صفحه 386-392

سام حاتمی؛ جواد تفرجی؛ محمد قره بگلو؛ علیرضا جلالی؛ علی اکبر ریاحین؛ مصطفی واحدیان


تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

صفحه 402-415

سمانه میرزایی؛ نورالدین کریمی؛ فرشته قراط؛ رباب صحاف؛ علی صمدی؛ مصطفی رحیمی؛ مصطفی قلی صابریان


بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه

صفحه 416-423

جلیل کوهپایه زاده؛ احمد جعفری؛ سعیده دریازاده؛ ژیلا شجری


بررسی تاثیر روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب

صفحه 424-430

میترا غلامی؛ محمودعلی محمدی؛ رامین نبی زاده؛ آرزو حیدری؛ امیرحسین محوی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان

صفحه 453-462

طیبه محمودی؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی

صفحه 461-476

تهمینه پیروی؛ شیوا روشن میلانی؛ سیامک سلامی؛ محمد قادری؛ علیرضا شمس


عوامل پیش‌بین بهزیستی روان شناختی در دانشجویان

صفحه 468-481

محمد شاکرمی؛ رضا داورنیا؛ کیانوش زهراکار


ارزش پیش اگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید

صفحه 485-491

زهرا صانعی؛ ماریه حسین پور؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ انوش دهنادی مقدم؛ شاهرخ یوسف زاده چابک؛ زهرا محتشم امیری


تأثیر روش آرام‌سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی

صفحه 492-450

محمدحسن رخشانی؛ رویا اکبرزاده؛ محسن کوشان؛ سیدمرتضی هاشمی نیک