دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393 (76) 
مقایسه‌ی حمایت اجتماعی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد دیابتی و غیرِ دیابتی

صفحه 473-752

داود اکبرزاده؛ زینب امامی پور؛ حسن امامی پور؛ علی محمدزاده


اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ

صفحه 761-768

مهدی عباس نژاد؛ محمد صوفی ابادی؛ علی مصطفوی؛ راضیه کوشکی؛ محسن یحیی پور


تأثیر آموزش مدیریت استرس بر شدت افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2

صفحه 769-777

طاهره لشکری؛ معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ آذر اسدآبادی


بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی

صفحه 797-807

علیرضا رحمانی؛ جمال مهر علی پور؛ نادر شعبانلو؛ فیروزه ظاهری؛ یوسف پورعشق؛ امیر شعبانلو


ارزیابی فاکتور افزایش دوز با استفاده از نانوذرّات بور و گادولینیوم در تومور در پرتودرمانی به روش شکار نوترونی از طریق شبیه سازی مونت کارلو

صفحه 808-818

ابراهیم گلمکانی؛ رضا گنجی؛ محسن آباد؛ هما رضایی مقدم؛ مهدی بخش آبادی؛ محمد مهرپویان؛ محسن خسروآبادی؛ رامین شهرآیینی


ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت

صفحه 829-841

سمیرا رحیم نژاد؛ عبدالرحمن بهرامی؛ محمدجواد عصاری؛ علیرضا سلطانیه؛ رزاق رحیم پور؛ سیدامیررضا نگهبان؛ فرشید قزبانی شهنا


تناسب شخصیّت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری

صفحه 849-855

سیده سولماز موسوی؛ محمدحسن رخشانی؛ فریبا برهانی؛ عباس عباس زاده؛ محدثه محسن پور


بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس

صفحه 876-884

محمد محمدزاده وردین؛ مهین نیکوگفتار ظریف؛ احمد قره باغیان؛ ناصر امیری زاده؛ مهریار حبیبی رودکنار؛ محسن سقاء؛ شهرام وائلی


مقایسه فراوانی میکروسپوریدیوزیس در نمونه های بالینی بیماران دارای نقص ایمنی و افراد سالم در تهران (1390- 1389)

صفحه 885-893

فاطمه طباطبایی؛ فاطمه ملکی؛ زهرا ابره دری تفریشی؛ نرگس شاه محمدی؛ مجید پیرستانی


بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد

صفحه 894-902

مسعود طاهری لاری؛ محمدرضا قمری؛ سیدسعید طباطبایی؛ مهدی نکوئی


بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار

صفحه 903-912

رحیم گل محمدی؛ اکبر پژهان؛ آرش اکابری؛ لادن نجار؛ حمیده یزدی مقدم


مقایسه تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط گیاهان وتیوار و نی معمولی در مناطق گرمسیری

صفحه 934-941

مهران عیوض زاده؛ محمدحسن رخشانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ ابراهیم منوچهریان؛ فاطمه دارینی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی


ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاطران شاغل در نانوایی های سنّتی شهر سبزوار در سال 91

صفحه 942-950

رمضانعلی خمیرچی؛ محمدحسن رخشانی؛ علی ملیحی؛ حمید مهری؛ اکبر احمدی آسور