دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394 (79) 
تهیه میکروزوم و اندازه‌گیری پروتیین آن در نمونه‌های کبد انسانی

صفحه 232-237

امیر حیدری؛ تهمینه پیروی؛ اعظم اکبری؛ رحیم محمودلو


بررسی میزان آلودگی چای مصرفی شهر بابل به قارچ‌های ساپروفیت و اهمیت بهداشتی آن

صفحه 256-262

عاس سلیمانی؛ سید علی اصغر سفیدگر؛ سپیده تقی زاده؛ کریم الله حاجیان


عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران

صفحه 263-269

مهدی کریمی بابوکانی؛ مجتبی کیخا؛ حسین میرزایی؛ حمید صالحی نیا


بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

صفحه 282-288

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه


تأثیر به کارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

صفحه 289-299

سمیه نیری؛ مهدی گل افروز؛ هاجر صادقی؛ سارا امینی؛ لعیا ضرابی؛ محمدحسن رخشانی


بررسی وضعیت سلامت ساکنان سرای سالمندان سبزوار درسال1393

صفحه 300-307

معصومه گل ماهی؛ عارفه پورطالب؛ احسان صفاری؛ سمیه صالح آبادی؛ مرجان وجدانی؛ آرش شیردل؛ فاطمه اهتمام


بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ساختمانی در پالایشگاه تهران

صفحه 324-333

رضا پیرمند؛ اشرف حیدری؛ محسن هاشمی پور؛ مرتضی طالبی؛ مهرداد صانعی خواه؛ سیدامیر شهیرانی موسوی؛ امیرحسین پوررحمتیان؛ محمد مقیسه؛ اکبر حسن زاده