دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1394 (80) 
بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری

صفحه 359-367

سیده اکرم حسینی؛ مهدی گل افروز شهری؛ هاجر صادقی؛ محمدحسن رخشانی؛ اعظم برآبادی


بررسی الگوی مصرف آب و آب به‌حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی

صفحه 410-418

محمد فهیمی نیا؛ غریب مجیدی؛ حمیدرضا تشیعی؛ شهرام نظری؛ بهنام وکیلی؛ حسین آقابابایی؛ وحیده فهیمی نیا؛ ابراهیم عباسی؛ حسن ایزانلو


بررسی پایداری زیرواحدهای نوترکیب و تغییریافته کالپروتکتین

صفحه 419-426

فاطمه نعمتی نیکو؛ کوروش گودرزوند چگینی؛ نعمت اله غیبی


بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

صفحه 444-452

زهرا امامی مقدم؛ الهام خوش رفتار رودی؛ اسحق ایلدرآبادی؛ محمدرضا بهنام وشانی


گزارش یک مورد حاملگی دو قلویی دی زیگوت شامل یک مول ناقص و یک جنین زنده

صفحه 444-449

میترا افتخار یزدی؛ وحیده مقدم حسینی؛ نسرین هاشمیان نژاد


بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1391

صفحه 472-480

سعید صادقیه اهری؛ زهرا تذکری؛ شهرام حبیب زاده؛ اکتای یحیوی؛ ودود نوروزی؛ مریم نمادی وثوق


بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی‌ رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی

صفحه 490-498

مجتبی آزادبخت؛ پریسا طاهری تنجانی؛ غلامرضا گرمارودی؛ رباب صحاف؛ داوود شجاعی


بررسی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی منطقه شمال‌غرب اقلید

صفحه 516-522

مونا مسعودی؛ علیرضا داودیان؛ مهدی پژوهش؛ فهیمه میرچولی؛ محمدعطا میرسلیمانی؛ مرضیه کیهان پناه