دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394 
بررسی دریافت انرژی، ماکرونوترینت‌ها و آنتی‌اکسیدان‎هادر مبتلایان به سرطان پستان

صفحه 716-723

اکرم کوشکی؛ رؤیا اکبرزاده؛ فاطمه قارداشی؛ معصومه هاشمیان؛ رها صالح آبادی؛ منیژه یوسفی مقدم؛ محسن حیطه


بررسی کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشـتی درمانی شهر نیشابور در سال1392

صفحه 732-739

علی غلامی؛ جواد برجی؛ رضا چنارانی؛ عاطفه بهاور؛ اسماعیل زارعی


بررسی همراهی ژنی در بیماران مبتلا به کلیه های پلی کیستیک در استان قم در سال 1393

صفحه 740-747

محسن اخوان سپهی؛ حسین ثقفی؛ سید مجید موسوی موحد؛ محمدرضا حایری؛ محمد قره بگلو؛ سید محمدرضا شکراللهی؛ جواد حکیم اللهی؛ زهرا موحدی؛ مسعود هوشمند


تأثیر طبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

صفحه 765-772

مریم مرادی؛ هدی عزیزی؛ سید احسان صفاری؛ محسن کوشان


رابطه‌ی تعهد زناشویی با ویژگی‌های شخصیتی

صفحه 788-796

امین حسینی؛ کیانوش زهراکار؛ رضا داورنیا؛ محمد شاکرمی؛ بهناز محمدی


تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار

صفحه 805-814

علی وحیدی سبزوار؛ محسن کوشان؛ راضیه خسروراد؛ یاسر تبرائی؛ محمدرضا شگرف نخعی


بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهرستان زابل براساس شاخصAQI و محاسبه‌ی میزان مرگ و میر ناشی از ریزگردها

صفحه 832-841

غلامرضا گودرزی؛ کامبیز احمدی آنگالی؛ جواد سلیمی؛ فرخ غفاری زاده؛ فرزاد کدخدایی؛ غلامرضا ابراهیم زاده؛ آمنه اسکندری؛ فاطمه برجسته عسکری


اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه در مدل یادگیری احترازی غیر فعال موش‌های صحرایی

صفحه 862-869

محمدحسین اسماعیلی؛ محمد صوفی آبادی؛ هاشم حق دوست؛ آیدا لطفی؛ مهشید نجفی


تأثیّر استفاده از گام‌شمار بر افزایش فعالیت فیزیکی در محل کار

صفحه 909-918

مهدی رصافیانی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ فرشته قراط؛ رباب صحاف


بررسی اثر سایتوتوکسیک چالکون سنتتیک جدید حامل گروه4-متوکسی فنیل بر رده سلولی HeLa با روش MTT

صفحه 919-926

باقر سید علیپور؛ مقدسه فاضلی؛ سلمان احمدی اسب چین؛ حمید چشمی؛ لیلا سادات الداغی