دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394 
بررسی میزان پسماندهای جامد تولیدشده‌ی شهر مشهد در سال 1391

صفحه 937-943

ایوب رستگار؛ لیلا قاسمی؛ احمد اله آبادی؛ مهدی فرزادکیا


سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی(NZVI) و بررسی کارایی هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط های آبی

صفحه 982-991

احمد رضا یاری؛ شهرام نظری؛ غریب مجیدی؛ سودابه علیزاده متبوع؛ اسرافیل عسگری؛ ایوب رستگار؛ سمانه دهقان


بررسی رابطه اختلالات لیپیدی با نوبت کاری در کارکنان شرکت پلی اکریل ایران سال 1393

صفحه 992-998

علی حسین زاده؛ محمد صالحی مرزیجرانی؛ تورج احمدی جویباری؛ پروانه محمودی کوهی؛ پناه علی حسین زاده؛ مهدی مرادی نظر


تأثیر مداخله مبتنی بر مدل سازگاری "روی" بر درک از خود شخصی در زنان نخست باردار

صفحه 999-1007

علی محمدپور؛ سمانه نجفی؛ جهانشیر توکلی زاده؛ فاطمه محمدزاده


تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

صفحه 1008-1017

منصور کرجی بانی؛ علیرضا نخعی؛ فرزانه منتظری فر؛ احسان رخشانی


خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو

صفحه 1018-1025

محبوبه فیروز؛ سید جواد حسینی؛ سیدرضا مظلوم؛ فرزانه حسن زاده؛ سید علی کیمیایی


بررسی غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی‌ شهر جیرفت در سال 1388

صفحه 1035-1042

حسن ایزانلو؛ غریب مجیدی؛ افشین ملکی؛ محمد خزائی؛ مریم سادات طباطبایی مجد؛ مهشید وطن خواه؛ شهرام نظری


رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی ادراک شده

صفحه 1043-1051

لیلا صادق مقدم؛ علی دلشاد نوباغی؛ اکرم فرهادی؛ شیما نظری؛ مریم عشقی زاده؛ فهیمه چوپان وفا؛ محدثه نیازی اوری


رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

صفحه 1063-1070

حسن باقری نیا؛ محمد یمینی؛ اسحاق ایلدرآبادی؛ فهیمه باقری نیا


بررسی تجویز آنتی بیوتیک قبل از عمل جراحی با دستور العمل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی

صفحه 1071-1079

حکیمه اکبری؛ لیلا الیاسی؛ راضیه اکبری؛ مریم قائم پناه تاج آبادی؛ ملیحه امیریان


بررسی ارتباط ژن SOX2 و ژنهای تارگت مسیر Notch در سرطان مری

صفحه 1099-1104

مریم نجفی؛ معین فرشچیان؛ اسماعیل رستمی؛ غلامرضا کرمی معدنی؛ ابوالفضل راد


تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت سالمندان بستری در بیمارستان واسعی سبزوار با استفاده از مدل های رگرسیون شمارشی

صفحه 1105-1117

مرجان وجدانی؛ رها صالح آبادی؛ سید احسان صفاری؛ مریم برآبادی؛ مرضیه وجدانی؛ زهره نجات زاده گان عیدگاهی؛ سمیرا فوجی