دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389 (55) 
اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی

صفحه 6-12

محمدحسین اسماعیلی؛ هاشم حق دوست یزدی؛ محمد صوفی آبادی؛ حسن اژدری زرمهری


تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

صفحه 21-26

سعید فقیه؛ بهزاد فیض زاده؛ حبیب اله اسماعیلی؛ الهه ارمی؛ حسن اژدری زرمهری


میزان سطح سرمی سایتوکین IFN-y در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 همراه نفروپاتی

صفحه 33-38

محمد کاظمی عرب آبادی؛ غلام حسین حسن شاهی راویز؛ نرگس یقینی؛ رضا نصرت آبادی؛ وحید پولادوند؛ علی شمسی زاده